Progetto di ricerca pionieristico sugli italiani in Polonia

L’Istituto degli Affari Pubblici polacco (Instytut Spraw Publicznych) cerca attualmente cittadini italiani residenti in Polonia, al fine di partecipare ad un sondaggio relativo alla migrazione.

Tutte le persone interessate, che vorrebbero partecipare a tale sondaggio parlando della propria migrazione in Polonia, possono registrarsi gratuitamente al seguente indirizzo email: migrants@isp.org.pl Le interviste dureranno circa 1 ora.

 

— PL —

Instytut Spraw Publicznych poszukuje obywateli Włoch mieszkających w Polsce do wzięcia udziału w badaniu na temat migracji.

Zainteresowane osoby, które zgodziłyby się  ( bezpłatnie ) udzielić wywiadu na temat swojego przyjazdu do Polski, mogą zgłaszać się na adres migrants@isp.org.pl Wywiad trwa około 1 godziny.

 

Articoli simili