Aiuti per le popolazioni terremotate del centro Italia

AIUTI PER LE POPOLAZIONE TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA

RACCOLTA DI BENI E MATERIALI

Per coloro che volessero inviare beni di prima necessità a favore delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia, qui di seguito gli indirizzi da contattare:
Lazio : sismarieti@regione.lazio.it.
Marche: prot.civ@regione.marche.it

RACCOLTA DONAZIONI E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’

La Protezione Civile ha deciso di NON attivare un conto corrente generale per raccogliere donazioni dirette.
E’ stata pertanto adottata una metodologia di raccolta diversificata da parte di enti E amministrazioni locali:

A) RACCOLTA REGIONALE:

REGIONE LAZIO
Conto Corrente Bancario intestato a: Regione Lazio per Amatrice e Accumoli Numero conto bancario: IBAN IT 60 P 02008 05255 000104428939
Ulteriori informazioni su: http://www.regione.lazio.it/rl_main/…

REGIONE MARCHE
Conto corrente postale intestato a: Regione Marche, Donaz. Favore Territori Marche Colpiti Sisma 24 agosto 2016
NUMERO CONTO: 1034116044
IBAN: IT-17-Y-07601-02600-001034116044.
Ulteriori informazioni su: http://www.regione.marche.it/In-Primo-Pia…/ComunicatiStampa…

REGIONE UMBRIA
Conto Corrente intestato a: Regione Umbria
IBAN IT 32 R 0200803033000104429137
/c REGIONE UMBRIA
Causale: Regione Umbria sisma agosto 2016
Ulteriori informazioni su: http://www.regione.umbria.it/home

B) RACCOLTA A CURA DI ENTI

Croce Rossa Italiana in collaborazione con Poste Italiane:
Conto Corrente Postale intestato a: Associazione italiana della Croce Rossa IBAN: IT38R0760103000000000900050
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Causale: “Poste Italiane con Croce Rossa Italiana – Terremoto Centro Italia” Altre indicazioni su: https://www.cri.it/terremoto-centro-italia

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI): Conto Corrente intestato a: ANCI
Iban: IT27A 06230 03202 000056748129 Causale: Emergenza Terremoto Centro Italia Ulteriori informazioni: http://www.anci.it/

Altri
Sono attive anche diverse iniziative di solidarietà a cura di Arci, Chiesa Cattolica, Confcommercio. Informazioni relative alle modalità di gestione di tali contributi sono reperibili sulle rispettive pagine web:
http://www.arci.it/…/amb…/emergenza-terremoto-centro-italia/ http://www.chiesacattolica.it/…/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostr… http://www.confcommercio.it/-/terremoto-sangalli-sostegno-i…

ATTENZIONE: si informa che la campagna di sms solidali/chiamate da rete fissa a favore delle popolazioni colpite non è fruibile dall’estero ed è attiva esclusivamente dal territorio italiano. (tel. 45 500 )

POMOC DLA OFIAR TRZĘSIENIA ZIEMI W ŚRODKOWYCH WŁOSZECH

ZBIÓRKA DARÓW

Osoby pragnące wysłać artykuły pierwszej potrzeby dla ludności dotkniętej trzęsieniem ziemi w Środkowych Włoszech, proszone są o skontaktowanie się:

w regionie Lacjum: sismarieti@regione.lazio.it

w regione Marche: prot.civ@regione.marche.it

ZBIÓRKA PIENIĘDZY I AKCJE SOLIDARNOŚCIOWE

Włoska Obrona Cywilna postanowiła NIE otwierać konta dla wpłat od pojedynczych darczyńców. Przyjęto metodę zróżnicowanej zbiórki poprzez organizacje i administracje lokalne:

A) ZBIÓRKA REGIONALNA

REGION LACJUM

Właściciel rachunku bankowego: Regione Lazio per Amatrice e Accumoli

nr konta: IBAN IT 60 P 02008 05255 000104428939

dotatkowe informacje : http://www.regione.lazio.it/rl_main/…

REGION MARCHE

Właściciel rachunku bankowego: Regione Marche, Donaz.Favore Territori Marche Colpiti Sisma 24 agosto 2016

nr konta: IBAN IT 17 Y 07601 02600 001034116044
dodatkowe informacje: http://www.regione.marche.it/In-Primo-Pia…/ComunicatiStampa… REGION UMBRIA
Właściciel rachunku bankowego: Regione Umbria
nr konta: IBAN IT 32 R 02008 03033 000104429137
/c REGIONE UMBRIA
tytuł wpłaty: Regione Umbria sisma Agosto 2016
dodatkowe informacje: http://www.regione.umbria.it/home
B) ZBIÓRKA KOORDYNOWANA PRZEZ ORGANIZACJE
Wloski Czerwony Krzyż we współpracy z Pocztą Włoską
Właściciel rachunku pocztowego: Associazione Italiana della Croce Rossa

nr konta: IBAN IT 38 R 07601 03000 000000900050
tytuł wpłaty: Poste Italiane con Croce Rossa Italiana – Terremoto Centro Italia dodatkowe informacje: https://www.cri.it/terremoto-centro-italia

Stowarzyszenie Gmin Włoskich (ANCI)
Właściciel rachunku bankowego: ANCI
nr konta: IBAN IT 27 A 06230 03202 000056748129 tytuł wpłaty: Emergenza Terremoto Centro Italia dodatkowe informacje: http://anci.it/
Inne

Inne akcje solidarności zorganizowane przez Wloskie Stowarzyszenie Rekreacyjne i Kulturalne (ARCI), Kościół Katolicki, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Sektora Handlu, Turystyki i Usług (Confcommercio). Informacje dot. zarządzania wpłatami są dostępne na stronach tych organizacji:

http://www.arci.it/…/amb…/emergenza-terremoto-centro-italia/ http://www.chiesacattolica.it/…/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostr… http://www.confcommercio.it/-/terremoto-sangalli-sostegno-i…

UWAGA: kampania sms-owa i stacjonarnych połączeń telefonicznych na rzecz osób poszkodowanych nie jest dostępna z zagranicy. Jes aktywna wyłącznie na terytorium Włoch (tel. 45500)

Articoli simili