Il bilinguismo nei bambini italo polacchi. Famiglia,scuola,società

Crescere nel bilinguismo è un impegno che implica un lavoro consapevole non solo dei genitori, ma anche degli insegnanti: gli uni e gli altri formeranno un bambino che poi dovrà portare la propria esperienza nel proprio contesto sociale, imparando ad accettare come anche a farsi accettare. Nonostante la presenza sempre più numerosa di coppie miste o immigrati di ritorno, il bilinguismo dei bambini fra Italia e Polonia è ancora tutto da studiare. La giornata di studi mira a gettare le basi per una nuova ricerca. La sessione del mattino vedrà la partecipazione di studiosi da diverse università, mentre quella pomeridiana sarà incentrata su discussioni e tavole rotonde con la partecipazione di scuole e istituzioni.

Dwujęzyczność dzieci jest wyzwaniem wymagającym świadomej pracy nie tylko rodziców, ale również nauczycieli: jedni i drudzy będą kształtować dziecko, które następnie będzie musiało przenieść własne doświadczenia na płaszczyznę społeczną, ucząc się akceptować siebie oraz otoczenie. Mimo rosnącej liczby par polsko-włoskich, dwujęzyczność ich dzieci wydaje się – póki co – swego rodzaju terra incognita. Zamiarem spotkania naukowego jest stworzenie pola do badań wokół zjawiska. Sesję poranną uświetnią wystąpienia z różnych ośrodków naukowych, popołudnie zaś zostanie poświęcone warsztatom oraz zakończy się spotkaniem o charakterze „okrągłego stołu”.

Evento su FB: https://www.facebook.com/events/606084556473829/

Articoli simili